Gå til sidens indhold

DAs holdning til corona-situationen

Myndighederne har onsdag aften informeret om den alvorlige situation i Danmark, og regeringen har bedt alle om at udvise ansvar.

Det er Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening (DA) klare holdning, at vi arbejder fornuftigt videre, at vi holder så meget omsætning i forretningerne som muligt, at vi undgår så meget tab som muligt, og at vi tager os af alle de opgaver, vi nødvendigvis skal - men vigtigst agerer ud fra de retningslinjer, regeringen kom med i går.

DA mener, at arbejdsgiverne som udgangspunkt skal drive virksomhederne videre, som de har gjort hidtil, under hensyntagen til at mindske personkontakten hensigtsmæssigt og skrue ned for bemandingen i takt med, at efterspørgslen på dyrlægeydelser viger.

DA bakker fuld op om regeringens udmelding om at vise ansvar. DA opfordrer til, at man beskytter sig selv og andre, og at man følger sundhedsstyrelsens råd om at:

  • Vaske sine hænder tit eller bruge håndsprit
  • Hoste eller nyse i sit ærme
  • Begrænse fysisk kontrakt
  • Have opmærksomhed på rengøring
  • Holde afstand og beder andre tage hensyn ved ældre og kroniske syge.

DA har modtaget rigtig mange henvendelser omkring, hvordan klinikejerne skal forholde sig, og vi har samlet svarene på ofte stillede spørgsmål fra arbejdsgivere

DA opfordrer til, at man lokalt på arbejdspladsen går i dialog med medarbejderne om, hvordan denne udfordring bedst løses. Som statsministeren sagde, er det en samfundsopgave at agere i denne situation. Arbejdsgiver såvel som ansat er nødt til at tage et ansvar på sig.

DA henstiller til, at der er færrest mulige på arbejde til at løse de opgaver, der kan og skal løses, og at der bliver oprettet et beredskab på hver klinik, som er afstemt efter efterspørgslen. Såfremt nogle medarbejdere kan arbejde hjemmefra, bør der indgås aftaler om det. Det er anbefalingen, at man minimerer omgangen med kunderne. DA anbefaler, hvor det er muligt, at man tager imod og tilser patienten og minimerer kundekontrakt mest muligt, fx ved, at kunden under konsultationen venter udenfor eller fx i bilen.

Derudover henstiller DA til, at dyrlæger i kørepraksis, dvs. heste, kvæg mv. i videst muligt omfang arbejder hjemmefra og møder hos klienterne, og ikke møder på klinikken forinden konsultationen.

Generelt er anbefalingen, at møderne så vidt muligt minimeres, og at man undgår al unødvendigt kontakt.

Regeringen har meldt ud, at der arbejdes på en ny hastelovgivning, som skal understøtte virksomhedernes likviditet ved midlertidigt at udskyde betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat. DA opfordrer alle klinikejerne til at holde sig orienteret om det videre forløb i nyhederne.

Formand for Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening Steen Bo Larsen