Gå til sidens indhold

Røntgengebyr

Flere medlemmer af Dyrlægevirksomhedernes Arbejdsgiverforening har i 2019 henvendt sig til foreningen, fordi de er blevet ramt unødigt hårdt af omstruktureringen for gebyrordningen for strålekilder, der trådte i kraft 1. januar 2019. Se bekendtgørelsen her

DDD har gjort Sundheds-og Ældreministeriet opmærksom på, at strålekilder til veterinærmedicinske undersøgelser er indplaceret på et takstniveau, der ikke modsvarer størrelse og anvendelse af røntgenapparaterne i dyrlægepraksis.  

DDD har ligeledes påpeget, at der er behov for at fastsætte en overgangsordning. Det skal sikres, at de, der har anskaffet sig apparater forud for de nye regler, ikke bliver ramt af unødig gebyrbetaling - enten betaler man efter den gamle ordning, eller også betaler man efter den nye.

I ministeriets svar til DDD fremgår det, at man ikke umiddelbart har tænkt sig at ændre på praksis. DDD opfordrer derfor alle, der mener, at de er indplaceret forkert eller er unødigt ramt af den nye gebyrstruktur, til at henvende sig med en skriftlig klage til Sundheds-og Ældreministeriet. Hvis du ønsker vejledning, kan du kontakte Tina Jordt på tj@fsek.dk.