Gå til sidens indhold
På grund af implementering af nyt medlemssystem er der lukket for telefonkontakt til DDD fra den 18. - 25. juni FAQ

Behandling af nytårsangst med veterinære lægemidler

Fødevarestyrelsen og Lægemiddelstyrelsen meddelte i sidste uge i en faglig nyhed til dyrlæger, at dyrlæger i år ikke kan søge om generel udleveringstilladelse til acepromazin eller generel dispensation til magistrelt Meprobamat. Årsagen er, at der nu findes flere markedsførte veterinære lægemidler, der kan bruges til behandling af angst. Læs her om de forskellige muligheder.

177391302 L

Ved behandling af nytårsangst skal der som udgangspunkt anvendes veterinære lægemidler, som er godkendte til behandling af angst eller frygt hos den pågældende dyreart.

Kun i særlige tilfælde må dyrlægen under sit direkte personlige ansvar anvende, udlevere eller ordinere lægemidler i henhold til kaskadereglen (veterinærlægemiddelforordningens artikel 112).

Det ærgrer mange dyrlæger, at muligheden for at få en generel magistrel dispensation til Meprobamat bortfalder, da mange har gode erfaringer med dette lægemiddel til netop nytårsangste hunde. Derfor er det vigtigt, at dyreejere modtager information i god tid, hvis der skal skiftes til andre metoder i år.

DDD har derfor udarbejdet information til dyreejere om emnet, som dyrlæger kan dele på sociale medier og hjemmeside.

Alternativer til Meprobamat

På det danske marked er der flere godkendte veterinære lægemidler til hund med indikationen angst fremkaldt af lyde (Sileo, Pexion og Tessie). På den baggrund udsteder Fødevarestyrelsen altså i år ikke generelle magistrelle dispensationer til anvendelse af Meprobamat til hunde med nytårsangst.

I ganske særlige tilfælde kan dyrlægen dog ansøge om magistrel dispensation til Meprobamat til en specifik patient. Det gælder fx, hvis patienten ved tidligere behandling med de ovennævnte præparater har oplevet alvorlige bivirkninger eller ikke har opnået den tilsigtede effekt. Det gælder også patienter, hvor behandling med de registrerede alternativer er kontraindiceret i forhold til markedsføringstilladelsen af det registrerede lægemiddel. I disse tilfælde skal ansøgning udfyldes på enkeltdyrsniveau, og der skal vedlægges kopi af journalen som dokumentation for manglende effekt af andre produkter.

Enkeltdyrsansøgninger kan indsendes inden 15. november for at sikre godkendelse inden jul/nytår via Fødevarestyrelsens ansøgningsformular på Virk.dk​

DDD er opmærksom på, at den korte ansøgningsfrist gør det vanskeligt for dyrlæger at sikre, at de dyr, der har behov for fx Meprobamat, kan nå at få det inden jul/nytår. DDD er pt. i gang med at undersøge mulighederne hos Lægemiddelstyrelsen og Fødevarestyrelsen for at finde en løsning.

Alternativer til Acepromazin

Lægemiddelstyrelsen har indtil i år givet generel udleveringstilladelse til Acepromazin til behandling af hunde og katte i forbindelse med nytårsangst, men dette er nu ikke længere muligt, idet Lægemiddelstyrelsen peger på, at der findes flere lægemidler med indikationen separationsangst til hund, som undtagelsesvist vil kunne anvendes efter kaskadereglen til behandling af nytårsangst.

Der nævnes ikke specifikke lægemidler, men dyrlæger kan søge på lægemidler med indikationen angst og finde fx Reconcile og Clomicalm på det danske marked.

Til katte findes der kun ét veterinært lægemiddel på markedet i Danmark, som er godkendt til behandling af angst og frygt hos kat i forbindelse med transport og dyrlægebesøg (Bonqat). Efter en konkret dyrlægefaglig vurdering vil dette lægemiddel kunne anvendes til behandling af nytårsangst hos kat jævnfør kaskadereglen, hvilket noteres på recepten og i journalen.

I ganske særlige tilfælde kan dyrlægen ansøge om enkelt-udleveringstilladelse til Acepromazin til en specifik patient med henvisning til de samme eksempler som angivet fra Fødevarestyrelsen.

Lægemiddelstyrelsen henviser ansøgninger om enkelt-udleveringstilladelse til Udleveringstilladelse, Veterinær Enkelt (EV) (capevo.net)

Hvis ansøgning om enkelt-udleveringstilladelse til lægemidler indeholdende Acepromazin er indsendt senest den 1. december, vil den blive besvaret inden jul/nytår.

Læs også: Behandling af nytårsangst hos hunde og katte med lægemidler (foedevarestyrelsen.dk)

Læs også: Behandling af angst hos dyr, blandt andet i forbindelse med nytår (laegemiddelstyrelsen.dk)

Opdateret 3. november.