Gå til sidens indhold

Høringssvar om lov om lægemidler mv.

Den Danske Dyrlægeforening har modtaget udkast til forslag om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og sundhedsloven i høring.

Baggrunden for lovforslaget er den nye veterinærforordning, som træder i kraft den 28. januar 2022 og samtidig ophæver det tidligere veterinærdirektiv. Herudover foretages en justering i ordningen for SAD-lægemidler.

Læs DDDs høringssvar